ΕΕ: Εγκρίθηκε από το ΕΚ η πρώτη δέσμη κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη

Vorianews
ΕΕ: Εγκρίθηκε από το ΕΚ η πρώτη δέσμη κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη

Την πρώτη δέσμη κανόνων για τη διαχείριση των ευκαιριών και των απειλών της Τεχνητής Νοημοσύνης προετοιμάζει η ΕΕ εστιάζοντας στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ΤΝ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πιθανών επιπτώσεών της στους πολίτες, την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και στη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τους ερευνητές, τους προγραμματιστές αλλά και τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή θέλει να αυξήσει τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης σε 20 δισ. ευρώ ετησίως.

Στις 20 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τρεις εκθέσεις που περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να ρυθμίσει καλύτερα την ΤΝ για να ενισχυθούν τα ηθικά πρότυπα, η καινοτομία και η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία.

Ενόψει της πρότασης για την ΤΝ που αναμένεται να παρουσιάσει η Επιτροπή στις αρχές του 2021, το Κοινοβούλιο συγκρότησε ειδική επιτροπή για την ΤΝ στην ψηφιακή εποχή (AIDA) ώστε να εξετάσει τον αντίκτυπο της στην οικονομία της ΕΕ.

«Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει αξιόπιστες τεχνολογίες ΤΝ που εξαλείφουν προκαταλήψεις και διακρίσεις και εξυπηρετούν το κοινό καλό, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας καθώς και τη συνεισφορά τους στην οικονομική ευημερία», δήλωσε ο πρόεδρος της AIDA, Ντράγκος Τουντοράκε (Renew, Ρουμανία).

Πηγή: europarl.europa.eu

www.ert.gr

Η-Β Παπαϊωάννου

Next Post

Μέσω Telegram διακινούνται ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες χιλιάδων γυναικών

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, διακινούνται ως γυμνές στο διαδίκτυο πάνω από 100.000 φωτογραφίες γυναικών από το Instagram και το Facebook οι οποίες έχουν δεχθεί επεξεργασία. Σύμφωνα με έκθεση της εταιρίας Sensity, οι «ψευδώς» γυμνές φωτογραφίες γυναικών που ως επί των πλείστον είναι ανήλικες επεξεργάζονται μέσω συστήματος τεχνητής […]