Ενίσχυση και χρηματοδότηση των αλιέων λόγω κορονοϊού

Vorianews
Ενίσχυση και χρηματοδότηση των αλιέων λόγω κορονοϊού

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση του Μέτρου 3.1.9 με ΑΔΑ: 64ΜΩ4653ΠΓ-2ΑΥ, με την οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων καλεί τους δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης (δ) «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ :
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :
25.09.2020 & ώρα 12.00 15.10.2020 & ώρα 14.00
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ()
Info
Για επιπλέον ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
1.Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα, Τηλ. 2131501186,84, 62 Fax 2107774090
Πληροφορίες: Κουντουράκης Ι. 2131501186 [email protected]
2. Στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ

www.ert.gr

Μαρία Νικολάου

Next Post

Φινλανδία: Σκύλοι «μυρίζουν» τον κορωνοϊό στους επιβάτες του αεροδρομίου