Καθώς η πανδημία δημιούργησε τεράστιες απώλειες για την τουριστική κίνηση των κρατών παγκοσμίως ορισμένες χώρες – ιδιαίτερα αυτές που στηρίζονται στον τουρισμό ως «μοχλό» οικονομικής ανάπτυξης – βρίσκουν νέους τρόπους προκειμένου να προσελκύσουν τουρίστες, δίνοντας τους ακόμη και οικονομικές ανταμοιβές.