Κάθε πολιτισμός έχει τους δικούς του αστικούς θρύλους, μύθους ή τρομακτικές ιστορίες, που εξιτάρουν τη συλλογική φαντασία και – μερικές φορές – κρατούν ήσυχα τα παιδιά κατά τη διάρκεια της νύχτας.