Παράταση της δυνατότητας τηλεργασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2020

Vorianews
Παράταση της δυνατότητας τηλεργασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2020

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας, παρατάθηκε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας.

Η απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και αναφέρει ότι παρατείνεται, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

www.ert.gr

Νάσος Μπράτσος

Next Post

Η ΚΕΔΕ για τις μάσκες: Η Αυτοδιοίκηση στα δύσκολα βγαίνει μπροστά – Δεν φοβόμαστε τις ευθύνες

Θέση στα όσα εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες με το άνοιγμα των σχολείων και το ζήτημα που προέκυψε με τις μάσκες, πήρε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: «αντιπροσωπεύει την αυτοδιοίκηση της ευθύνης, που στα δύσκολα έχει μάθει να βγαίνει πάντα μπροστά, […]