Η ιαπωνική εμμονή στη λεπτομέρεια αποκαλύπτεται πλήρως στο πολυτελές SUV.